آشنایی با الکتروموتور

هفته ی دوم : آشنایی با الکتروموتور الکتروموتور

 

الکتروموتورها وظیفه ی تبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکی را برعهده دارند ، در واقع نبض تپنده یک کمپرسور می باشند . الکتروموتورها دارای انواع مختلفی می باشند که از نظر دور و توان با یکدیگر تفاوت دارند و بسته به شرایط از آن ها استفاده می شود .

به عبارت دیگر ، توان لازم جهت به چرخش درآوردن واحد هواساز برای فشرده سازی هوا برعهده الکتروموتور می باشد که این نیرو توسط تسمه و پولی یا کوپلینگ به واحد هواساز منتقل می گردد .

متداول ترین موتورها در کمپرسور ، موتورهای برقی هستند ولی در شرایط خاص می توان از موتورهای دیزل یا بنزینی هم استفاده نمود .

عامل حرکت در کمپرسورها ، الکتروموتور است . معمولاً الکتروموتورهایی که در کمپرسورها استفاده می شوند دارای دور خروجی 1450 یا 3000 می باشند که توان آن نسبت به دبی و فشار متغییر است