آشنایی با شیر حداقل فشار (Minimum Pressure Valve)

هفته ی ششم : آشنایی با شیر حداقل فشار (Minimum Pressure Valve)

شیر حداقل فشار (Minimum Pressure Valve)

وظیفه ی شیر حداقل فشار ، ثابت نگه داشتن فشار جهت به گردش در آوردن روغن است زمانیکه کمپرسور در حالت Unload می باشد .

◊◊ در اصل سه وظیفه ی اصلی MPV به شرح زیر می باشد :

  1. تأمین فشار مناسب جهت به گردش در آوردن روغن

  2. تأمین فشار اولیه جهت تحریک دریچه ی آنلودر

  3. جلوگیری از برگشت هوای مخزن ذخیره هوا به داخل مخزن سپراتور و واحد هواساز

مینیمم پرشر ولو کمپرسور ، یک شیر یک طرفه می باشد که به وسیله فنر از پیش تنظیم شده ، فشار کاری را در داخل مخزن سپراتور نگه می دارد . به عبارت دیگر ، مینیمم پرشر ولو قطعه ای است که  معمولاً در بالای مخزن سپراتور نصب می گردد و وظیفه ی نگه داشتن فشارهوای داخل واحد هواساز در حداقل 4 بار را برعهده دارد تا عملیات روانکاری هواساز به درستی صورت پذیرد . این فشار جهت به چرخش در آوردن روغن در سیستم داخل کمپرسور می باشد . این روغن برای خنک کاری ایرند و یاتاقان ها استفاده می شود . کمپرسور اسکرو همراه با روغن (Oil Inject) ، فاقد پمپ روغن است بنابراین گردش روغن فقط از طریق فشار هوا انجام می شود .  در هنگام روشن کردن کمپرسور لازم است که سیستم سریعاً به حداقل فشار برسد . در صورتیکه مخزن هوای فشرده خالی باشد ، این فرآیند طولانی می شود . زمانیکه فشار داخل کمپرسور به 4 بار برسد مینیمم پرشر ولو کمپرسور باز می شود .

در صورتیکه در خروجی کمپرسور ،  روغن زیادی مشاهده شود یکی از عوامل می تواند خوب عمل نکردن شیر حداقل فشار کمپرسور باشد .

مینیمم پرشر ولو بیشتر از ناحیه ی قطعات داخلی دچار آسیب می شود که در این صورت لازم است کیت مینیمم تعویض شود . با تعویض کیت MPV ، این شیر مجدداً می تواند تا چندین هزار ساعت با کیفیت فعالیت داشته باشد .

◊◊ از علائم معیوب بودن MPV می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • زیر بار نرفتن کمپرسور

  • افزایش دمای روغن

  • هنگام خاموش شدن کمپرسور ، به صورت مداوم شنیده شدن صدای تخلیه هوا از درون دریچه آنلودر و واحد هواساز

  • افزایش فشار پشت فیلتر سپراتور

 

بنا به توضیحات فوق ، شیر حداقل فشار باید دو مولفه زیر را داشته باشد :

  • این شیر فقط در زمان هایی که فشار کاری از حد نرمال بیشتر باشد باز می شود .

  • این شیر، یک شیر یک طرفه است و فقط از یک سمت توانایی عبور هوا را دارد .

 

 

یکی از معتبرترین شرکت هایی که تولید کننده این قطعه (MPV) می باشد شرکت  VMC  ایتالیا است . لازم به ذکر است این شرکت از پیشوند G برای نامگذاری این قطعه استفاده کرده است و مدل های آن شامل موارد زیر می باشد که در کمپرسورهای گوناگون ، سایزهای مختلف آن کاربرد دارد .

G 10-G26-G36-G46-G50-G60