آشنایی با عملکرد دریچه ی آنلودر ( دریچه ی مکش )

هفته ی چهارم : آشنایی با عملکرد دریچه ی آنلودر ( دریچه ی مکش )

دریچه ی آنلودر  (دریچه ی مکش)

یکی از قطعات اصلی کمپرسور ، دریچه آنلودر (شیر مکش) می باشد.این قطعه در بالای ایرند (واحدهواساز) قرار می گیرد و به صورت باز و بسته شدن کمپرسور را  زیر بار می برد (شروع هواسازی / حالت لود) و یا کمپرسور را از زیر بار خارج می کند (توقف هواسازی / حالت آنلود     

◊◊  Off  Load )   Un Load)   :

زمانیکه فشار داخل مخزن به مقدار مطلوب و تعیین شده می رسد ، آنلودر دریچه ی ورودی هوا را می بندد. در این وضعیت هواساز کمپرسور در حال کار می باشد اما هوایی وارد آن نمی گردد .  در نتیجه پروسه ی فشرده سازی صورت نمی پذیرد و فشار بالا نمی رود . به این حالت اصطلاحاً آنلود می گویند .

◊◊  On  Load)   Load )  :

زمانیکه مصرف هوا اتفاق می افتد و فشار داخل مخزن کاهش می یابد (به طور مثال فشار 8 بار می رسد ) فرمان باز شدن دریچه آنلودر صادر می شود و هوا به داخل هواساز مکش می شود . در این حالت کمپرسور در وضعیت لود قرار دارد .

عمل لود و آنلود به وسیله ی فرمانی است که از تابلو برق دستگاه به شیربرقی دریچه ی آنلودر می رسد و سپس شیربرقی مسیر باد را باز نموده و جک پنوماتیک دریچه ی آنلودر به عقب رفته و دریچه ی آنلودر باز می شود .

به عبارت دیگر ، با پایین آمدن فشار کمپرسور و به حداقل رساندن فشار ( که قبلاً مقدارآن درصفحه نمایشگر تنظیم شده است ) ، از طریق شیربرقی به دریچه ی آنلودر فرمان داده می شود ، در ادامه دریچه ی آنلودر باز شده و با ورود هوا به درون واحد هواساز عملیات فشرده سازی هوا آغاز می گردد .

◊◊ دریچه ی آنلودر سه وظیفه ی اصلی دارد :

نخست ، زیر بار بردن کمپرسور (حالت لود)

دوم ، از زیر بار خارج کردن کمپرسور (حالت آنلود)

سوم ، تخلیه هوای داخل مخزن سپراتور هنگامیکه کمپرسور از زیر بار خارج می شود (حالت آنلود) : تخلیه هوای اضافه داخل مخزن سپراتور در حالت آنلود و فشار داخل مخزن سپراتور بین 2 تا 3 بار ثابت می ماند ؛ جلوگیری از فشار مضاعف به الکتروموتور ؛ کاهش مصرف برق ؛ کاهش دمای روغن ؛ این وظایف مهم نیز برعهده ی دریچه ی آنلودر می باشد .

 

 

خلاصه ی مطلب :

در واقع دریچه ی آنلودر ، یک شیر کنترل کننده هوای ورودی به داخل ایرند (هواساز) کمپرسور اسکرو می باشد که کنترل ورود هوا به وسیله باز و بسته شدن دریچه ورودی هوا صورت می پذیرد .