آشنایی با عملکرد رادیات

هفته ی هفتم : آشنایی با عملکرد رادیات

رادیات

در کمپرسور اسکرو همراه با روغن (Oil-Inject) ، عمل روانکاری و خنک کاری توسط روغن کمپرسور انجام می شود . ایرند کمپرسور اسکرو در هنگام کار، غوطه ور در روغن می باشد که روغن وظیفه ی روانکاری و خنک کاری را بر عهده دارد .بنابراین کیفیت و دمای روغن-هوا در سیستم هوای فشرده از اهمیت بالایی برخوردار است . در این هفته به معرفی رادیاتور کمپرسور اسکرو می پردازیم .

 

به طور کلی دو نوع رادیات در کمپرسور اسکرو داریم که یکی از این بخش ها رادیات هوا است که مربوط به خنک کردن هوا و دیگری رادیات روغن است که مربوط به خنک کردن روغن است .

 

رادیاتور در کمپرسور اسکرو دو وظیفه ی عمده را بر عهده دارد نخست ، خنک کاری هوا  . دوم ، خنک کاری روغن .

که این فرآیند به صورت همزمان انجام می شود . سیال به وسیله لوله های رادیاتور که از جنس آلومینیوم هست به گردش در می آید و حرارت توسط  جا به جایی و فن از سیال جدا می شود .

 

در سیستم هوای فشرده به دلیل بالا بودن انرژی جنبشی ذرات روغن و هوا ، دما افزایش می یابد . روغن وظیفه ی جذب حرارت از قطعات متحرک ایرند را دارا می باشد . در نتیجه روغن و هوای خروجی از کمپرسور دارای دمای بالایی می باشد . جهت انتقال دمای تولید شده در روغن و هوا به محیط ، از رادیاتور کمپرسور اسکرو استفاده می شود . به عبارت ساده تر ، از آنجایی که در فرآیند فشرده سازی هوا در کمپرسورهای اسکرو ، دمای روغن و هوا بسیار بالا می رود ، جهت کنترل و پایین آوردن دما و عملکرد صحیح و کاهش انرژی از رادیاتور استفاده می شود .

 

معیارهای تعیین سایز رادیاتور کمپرسور  به شرح زیر می باشد :

  • تعداد روشن و خاموش شدن کمپرسور
  • دما و سطح رطوبت
  • فشار کمپرسور
  • ظرفیت هوای تولید شده توسط کمپرسور اسکرو

 

 

تعمیر و نگهداری رادیات کمپرسور :

رادیاتورهای مورد استفاده در کمپرسورهای اسکرو از پره های با فاصله ی کم ساخته شده اند و هوا در بین این پره ها دائماً در جریان می باشد . رادیاتور کمپرسور به علت قرارگیری در معرض دمش هوای محیط ، با گذشت زمان مقداری گرد و غبار همراه با آلودگی محیط  در لا به لای  پره های رادیاتور انباشته می شود و دچار گرفتگی پره ها می شود و این گرفتگی جلوی انتقال حرارت را می گیرد که باعث می شود میزان حرارت دستگاه افزایش پیدا کند و منجربه کاهش راندمان رادیاتور شود . برای رفع این مشکل لازم است که در دوره های معین ، رادیاتور به وسیله ی حلال و هوای فشرده مورد شستشو قرار گیرد . بنابراین توصیه میشود با در نظر گرفتن آلودگی محیط رادیات را تمیز کرده تا هوا بتواند به راحتی ازبین پره ها عبور کند .