آشنایی با عملکرد سوپاپ ساکشن (سوپاپ مکش)

هفته ی هشتم : آشنایی با عملکرد سوپاپ ساکشن (سوپاپ مکش)

سوپاپ ساکشن یا سوپاپ مکش

یکی از ارکان اصلی کمپرسور اسکرو ، سوپاپ ساکشن یا همان سوپاپ مکش می باشد . علیرغم کوچک بودن قطعه ی فوق  اما  کارآیی  بسیار مهمی در کمپرسور اسکرو دارد . وظیفه ی اصلی سوپاپ ساکشن ، بازگشت روغن های جمع شده ی وسط فیلتر سپراتور به واحد هواساز می باشد . به عبارت دیگر ، انتقال روغن های نشت کرده از فیلتر سپراتور به داخل هواساز بر عهده ی این قطعه است . این سوپاپ  با قطر نازل تعریف شده ای که دارد ،  فقط مقدار مشخصی از مخلوط هوا و روغن را می تواند انتقال دهد . از طرفی طراحی این سوپاپ به گونه ای است که مانند یک شیر یک طرفه عمل می کند . بنابراین به دلیل یکطرفه بودن آن  ، صرفاً جهت حرکت از سمت فیلتر به سوی هواساز می باشد و فقط روغن های اینجکت شده را به سمت هواساز هدایت می کند . لازم به ذکر است در صورت خرابی این قطعه ، امکان نشت روغن از سمت هواساز به سوی فیلتر وجود دارد .

گاهاً دیده می شود از سوپاپ های مخصوص خطوط پنوماتیک و یا سوپاپ های یورک مخصوص خطوط آب در کمپرسور اسکرو استفاده می شود . بکارگیری سوپاپ های فوق باعث هدر رفتن انرژی ، کاهش راندمان کمپرسور ، کاهش هوای تولیدی و نشت روغن به داخل خطوط هوای فشرده می شود .

از مزایای سوپاپ ساکشن می توان به بدنه ی شیشه ای آن اشاره کرد . در صورت نشت روغن از فیلتر سپراتور ، از داخل بدنه ی شیشه ای سوپاپ ساکشن ، حجم روغن قابل رویت می باشد و سریع تر می توان نسبت به تعویض فیلتر سپراتور اقدام کرد و بدین وسیله می توان از نشت روغن به داخل خطوط هوای فشرده جلوگیری  کرد .

عمل مکش روغن در حالت آنلود کمپرسور ، بهتر صورت می گیرد . پس می توان نتیجه گرفت که یکی از دلایل وجود روغن داخل خطوط هوای فشرده ، معیوب بودن این سوپاپ می باشد و عملاً روغن از هواساز به سمت فیلتر سپراتور هدایت می شود .