آشنایی با عملکرد مخزن سپراتور

هفته ی پنجم : آشنایی با عملکرد مخزن سپراتور

مخزن سپراتور

مخزن سپراتور کمپرسور اسکرو به منظور جداسازی روغن از هوا در کمپرسورهای اسکرو همراه با روغن (Oil Inject) نصب می گردد . مخزنی است از جنس آهن که وظیفه ی اصلی آن ذخیره ی روغن مورد نیاز سیستم است و با توجه به قرارگیری فیلتر سپراتور درون آن عمل جداسازی هوا از روغن صورت می پذیرد  .

◊◊ از دلایل اینکه مخزن سپراتور در درون کمپرسور گنجانده میشود میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

 • ذخیره روغن
 • جداسازی ذرات هوا و روغن از یکدیگر
 • تبادل دما
 • تأمین هوای دریچه ی آنلودر

◊◊ اجزای مخزن سپراتور عبارتند از :

 1. درب مخزن سپراتور
 2. درپوش ورودی روغن
 3. فیلتر سپراتور
 4. گیج فشار
 5. چشمی روغن
 6. شیرتخلیه روغن
 7. بدنه اصلی مخزن سپراتور که معمولا دو جداره می باشد

در مخزن سپراتور روغن از هوا جدا می شود . این فرآیند در یک مخزن دو جداره صورت می گیرد . بیشتر روغن موجود در هوا بر اثر نیروی گریز از مرکز از هوا جدا می شود (همانند آنچه در ماشین لباسشویی رخ میدهد) . این روغن در انتهای مخزن سپراتور جمع می شود و مجدداً به واحد هواساز برگردانده می شود. در این زمان هوا آماده است که از کمپرسور خارج شود ولی قبل از آن باید از رادیاتور عبور کند . به عبارت دیگر ، جداسازی روغن و هوا داخل مخزن سپراتور در دو مرحله صورت می پذیرد :

مرحله ی نخست ، در اثر برخورد هوا و روغن به بدنه ی مخزن سپراتور بخش زیادی از روغن جدا می شود (در جداره اول) . لازم به ذکر است  اگراین هوا و روغن در بدو ورود مستقیماً به فیلتر سپراتور اصابت کند نه تنها باعث جدا شدن هوا و روغن از یکدیگر نمی شود بلکه منجر به پارگی فیلتر سپراتور می شود .

مرحله ی دوم ، در اثر عبور هوا از فیلتر سپراتور روغن باقیمانده در هوا جدا شده و به داخل سیستم بر میگردد .

همانطور که قبلاً ذکر شد ، وظیفه ی اصلی فیلتر سپراتور جداسازی هوا و روغن می باشد . ساختمان اصلی این فیلتر از چند لایه الیاف میکروفایبرگلاس (کاغذهای روغن گریز) است که از حساسیت بالایی برخوردار می باشد . فیلتر سپراتور درعملکرد و تمیزی خروجی هوای کمپرسور نقش مهمی دارد . در کمپرسور اسکرو همراه با روغن ( Oil Inject) ، هوا و روغن توسط واحد هواساز مخلوط  و با فشار به سمت مخزن سپراتور هدایت میگردد .

◊◊ اگر فیلتر سپراتور کیفیت مناسب را نداشته باشد ، جداسازی روغن از هوا به درستی صورت نمی پذیرد و موارد زیر بروز میدهد :

 • روغن به همراه هوا وارد مخزن ذخیره هوا می شود و منجر به خسارت در تولید محصولات و ماشین آلات مربوطه می شود .
 • به قطعات لاستیکی (کیت های مربوطه) دستگاه از قبیل مینیمم پرشر ولو و دریچه ی آنلودر آسیب وارد میکند .

شایان ذکر است ، مجموعه هواسازان نیک تدبیر اصفهان توانسته با ارائه ی فیلترهای سپراتور مرغوب و قیمت مناسب این مشکلات را به حداقل برساند  .