آشنایی با واحد هواساز یا ایرند

هفته ی سوم : آشنایی با واحد هواساز یا ایرند

واحد هواساز ( Airend)

هواساز یا ایرند ، قلب دستگاه کمپرسور می باشد و وظیفه ی مکش و فشرده ساختن هوا به عهده این قطعه می باشد که توسط دریچه آنلودر کنترل می گردد .

واحد هواساز کمپرسور اسکرو دارای دو روتور مارپیچی نر و ماده (Male-Female) می باشد . ساختار این روتورها به گونه ای می باشد که هوا از یک طرف وارد می شود و در حین گذر از این مارپیچ ها فشرده می شود .

روتور Female دارای چندین شیار هم راستا می باشد که هوا و روغن درون آنها قرار می گیرد ، پره های روتور Male به تدریج درون این شیارها به جلو می روند و با کاهش فضای بین دو شیار ، هوا متراکم می گردد .

شفت روتور Male به الکتروموتور کمپرسور اسکرو متصل می شود (به صورت کوپل مستقیم یا تسمه) . با چرخش روتور Male ، روتور Female نیز به گردش در می آید . این دو روتور هیچ گونه تماس مستقیمی با یکدیگر ندارند .

از نکات مهم در انتخاب ایرند میزان هوادهی و فشار کاری می باشد که با توجه به توان الکتروموتور و ایرند و انتخاب صحیح دور خروجی الکتروموتور و ایرند قابل بررسی و انتخاب است .

درون هواساز ، روغن زیادی وجود دارد ، در نتیجه هوای فشرده شده به همراه روغن از ایرند خارج می شود .

◊◊ وظایف روغن در سیستم های اسکرو به شرح زیر می باشد :

  • روانکاری
  • خنک کاری
  • فشرده سازی هوا
  • پر کردن لقی بین روتورها

نکته ای که بسیار مهم است و بایستی بدان توجه نمود این است که باید هوا و روغن  پیش از خروج از کمپرسور از یکدیگر تفکیک شوند . تفکیک شدن هوا از روغن توسط مخزن سپراتور انجام می شود .

 ◊◊ قطعات اصلی واحد هواساز عبارتند از :

  • روتور Male
  • روتور Female
  • شفت سیل
  • سیت آبند
  • بلبرینگ
  • مهره های تنظیم فیلر