برگزاری دوره ی آموزشی در شرکت فولاد نطنز

برگزاری دوره ی آموزشی در شرکت فولاد نطنز

حضور مدیر آموزشی شرکت هواسازان نیک تدبیر اصفهان جناب آقای مهندس غلامپور با همکاری مرکز تحقیقاتی صنعتی ایران جهت برگزاری دوره ی آموزشی یک روزه در سالن همایش شرکت فولاد نطنز با حضور مدیران و کارشناسان فنی آن شرکت محترم