پیرو درخواست های مکرر مجموعه اسنوا در راستای بررسی مشکلات به وجود

پیرو درخواست های مکرر مجموعه اسنوا در راستای بررسی مشکلات به وجود آمده در خطوط هوای فشرده ، جلسه ای با حضور کارشناسان فنی دو شرکت در مرکز آموزش شرکت اسنوا برگزار گردید .