آشنایی با عملکرد پرشر سوئیچ

هفته ی نهم : آشنایی با عملکرد پرشر سوئیچ

پرشر سوئیچ

پرشر سوئیچ ، وظیفه ی تنظیم و کنترل فشار را در سیستم ها را برعهده دارد و گفته می شود که به کمک پیچ تنظیم فشار اپراتور می تواند به راحتی فشار را بر روی مقادیر مورد نیاز تنظیم نماید .

شایان ذکر است که شرح وظیفه ی این قطعه در کمپرسورهای اسکرو و پیستونی متفاوت می باشد . بدین صورت که این قطعه در کمپرسورهای پیستونی وظیفه ی روشن و خاموش کردن کمپرسور در فشارهای پایین و بالا بر عهده دارد . به عبارت دیگر ، در کمپرسورهای پیستونی اصولاً پرشر سوئیچ می تواند به طوری اتوماتیک وار عمل کند و درصورت رسیدن فشار مخزن به مقدار حد نصاب پایین (معمولاً 6 بار) ، الکتروموتور را روشن کرده و کمپرسور را به کار اندازد . در صورت رسیدن فشار مخزن به حد نصاب (معمولاً 8 بار) الکتروموتور را خاموش کرده تا از فشار بیش از حد مخزن کمپرسور جلوگیری کرده و علاوه بر آن در مصرف برق نیز صرفه جویی شود .

این ابزار در صنعت وظیفه ی امنیتی نیز بر عهده دارد . اگر این ابزار در صنعت دچار اختلال گردد ،  کمپرسور ممکن است دچار قطعی شود و یا اینکه یکسره شروع به کار کند ، در نتیجه حتماً باید از یک پرشر سوئیچ مورد اطمینان استفاده کرد . در صورتیکه فشار هوای درون مخزن بیش از حد باشد و الکتروموتور توسط پرشر سوئیچ کنترل نشود ، ممکن است باعث انفجار در سیستم شود و یا اینکه الکتروموتور توسط اپراتور دائماً کنترل شود که این کار ، کار راحتی نیست . در نتیجه استفاده از پرشر سوئیچ از ضرورت های صنعت هوای فشرده می باشد .

در مورد کمپرسورهای اسکرو نیز به دو صورت عمل می کند ، بسته به نوع کنترلر ( PLC یا آنالوگ) که نصب میشود روی کمپرسورعمل می کند .

در سیستم هایی که با PLC  کار می کند ، پرشر سوئیچ به عنوان سوپاپ اطمینان عمل می کند و در صورت افزایش فشار نامتعارف در ورودی فیلتر سپراتور ، سیستم را متوقف می کند .

در سیستم هایی که آنالوگ کار میکند ، پرشر سوئیچ وظیفه ی لود و آنلود را بر عهده دارد که بر روی قسمت بالایی پرشر سوئیچ دو پیچ قرار دارد : یکی پیچ فشار و دیگری پیچ دیف ، که به کمک پیچ فشار می توان فشار حد پایین و فشار حد بالا را تنظیم نمود و به کمک پیچ دیف میتوان اختلاف فشار را تنظیم نمود .